В момента има 6 посетителя и 2 потребителя в сайта

Абонирай се за актуални новини.P4140026.jpg
Печат Е-мейл


ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК

ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ХЕРБИЦИД ЗА УПОТРЕБА ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД И ЦАРЕВИЦААктивно вещество: 312,5 г/л S-МЕТОЛАХЛОР + 187,5 г/л ТЕРБУТИЛАЗИНРегистрации на ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК: 

Култура

Доза

Плевели

Фаза

Слънчоглед

350 мл/дка

едногодишни житни и широколистни плевели

След сеитба преди поникване 

Царевица

400-450 мл/дка

След сеитба, преди поникване или след поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели.

 
 
 
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Гардоприм плюс Голд 500 СК е широкоспектърен хербицид за употреба при слънчоглед и царевица.  Съдържа две активни вещества, които имат синергичен и взаимодопълващ си ефект помежду си и осигуряват оптимално действие срещу почти целия спектър от едногодишни житни и широколистни плевели конкуриращи културата. Поемат се от хипокотила, младите корени, листа и стъбла на плевелните растенията. Поради комбинираното им действие срещу смесеното заплевеляване  не е необходимо смесването на Гардоприм плюс Голд 500 СК с други хербициди. Приложението му осигурява дълго последействие и безопасност за културите при които е одобрен за приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ:
При слънчоглед Гардоприм плюс Голд 500 СК е разрешен за употреба почвено в периода след сеитба, преди поникване на културата и 
плевелите в доза 350 мл/дка.

При царевица Гардоприм плюс Голд 500 СК е разрешен за употреба:
- В периода преди сеитба (с плитко инкорпориране, което се препоръчва при сухи условия);
- След сеитба, преди поникване;
- И вегетационно - рано след поникване на царевицата и при фаза 1-2 лист при едногодишните житни и 2-4 лист на едногодишните
широколистни плевели.

ДОЗА:
400 - 450 мл/дка в зависимост от типа на почвата и очакваното заплевяване.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:
- За оптимален ефект е необходимо  наличие на почвена влага, добра почвена обработка, без буци, растителни остатъци;
- При царевица плиткото инкорпориране преди сеитба (около 5 см) или ранното вегетационно приложение върху вече поникнали 
едногодишни плевели елиминира зависимостта от почвена влага.

 Спектър на действие :
•        Amaranthus spp. (щир - видове)
•        Chenopodium spp. (лобода) Datura stramonium (татул)
•        Hibiscus trionum (грънче)
•        Portulaca oleraceae (тученица, тлъстига)
•        Sinapis spp. (синап)
•        Matricaria spp. (лайка)
•        Solanum nigrum (черно куче грозде)
•        Lamium spp. (мъртва коприва)
•        Polygonum aviculare (пача трева)
•        Polygonum persicaria (прасковолистно пипериче)
•        Raphanus raphanistrum (дива ряпа)
•        Echinochloa crus-galli (кокоше просо)
•        Digitaria sanguinalis (кръвно просо)
•        Setaria glauca (сива кошрява)
•        Setaria viridis (зелена кощрява)
•        Setaria verticillata (прешленеста коицрява)
•        Alopecurus myosuroides (полска лисича опашка)
•        Senecio vulgaris (спореж)
•        Stachys spp. (рани лист)
•        Thlaspi arvense (попова лъжичка)
•        Cerastium arvense (рожец)
•        Capsella bursa-pastoris (овчарска торбичка)
•        Anagallis arvensis (обикновено огнивче)
•        Fumaria officinalis (poconac)
•        Galeopsis tetrahit (петниста бударица)
•        Galinsoga parviflora (галинзога, дребнолистна)
•        Lotus corniculatus (звездан)
•        Stellaria media (врабчови чревца)
•        Tagetes minuta (тагетис)
•        Vicia spp. (глушини)
•        Viola tricolor (трицветна теменуга)
•        Veronica spp. (великденче)
•        Eleusine indica (индийско елоизине) и gp.

КАРАНТИНЕН СРОК: 

60 дни при царевица за фураж.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: II

свали лист за безопасност


 
 • Новини

   

  Пледж 50 ВП и Тарга Супер: най-дългото последействие. прочети

   

  Текущи промоции. прочети

 • Анкета

   

  Анкета. попълни

 • Каталог на Суммит Агро

   

  Разгледай новия каталог на Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ.  разгледай